Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stadsschutterij St. Sebastianus aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Stadsschutterij St. Sebastianus aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Stadsschutterij St. Sebastianus behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen naar websites buiten het domein van de schutterij, welke geen eigendom zijn van, Stadsschutterij St. Sebastianus, voeren. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website.

Stadsschutterij St. Sebastianus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het eigen domein.

Colofon

Stadsschutterij St. Sebastianus sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.
Het webontwerp, de teksten en gebruikte grafische materialen vallen onder de auteurswet. Dat wil zeggen, dat u de teksten voor eigen gebruik mag aanwenden en dat u de grafische materialen slechts na toestemming van de ontwerper gebruikt.

Adres
Postbus 440
6400 AK Heerlen
0031(0)455751234
www.stadsschutterij-heerlen.nl

Website
Lonkaa: [email protected]
Hosting: Vevida.com
Vormgeving: Lonkaa

Heb jij vragen of wil je je aanmelden en lid worden? Neem contact op om je aan te melden of stel je vraag.